Frågan om en levande landsbygd finns med i valrörelsen och har också kommit in till Katrineholms-Kurirens valplattform #kandulova.

– Alla vill inte flytta in till stan och alla kan inte bo i stan, säger Anita Karlsson (C), andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Själv bor hon på en gård i Julita. Än så länge fungerar det, men den dag hon tycker att boendet blivit för stort vill hon kunna bo kvar på landet och ha kvar sitt sociala nätverk.

Artikelbild

En kommunal satsning på kooperativa hyresrätter på landsbygden skulle öka möjligheten för människor att leva och bo under hela livet på landsbygden menar Centerpartiets Inger Fredriksson och Anita Karlsson som nu lägger en motion i frågan.

– När jag går till affären träffar jag mina vänner. Den sociala biten betyder oerhört mycket. Att flytta till stan skulle betyda att man förlorar det, säger Anita Karlsson.

Men i dag ser hon att flyttkarusellen på landsbygden försvåras av att tillgången på lägenheter är dålig.

– Jag känner flera stycken som redan i dag skulle flytta om det gick, säger hon.

Centerpartiet vittnar om att de under valrörelsen vid flera tillfällen mött människor som velat bo kvar i sin hembygd, men som inte ser några alternativ till det eftersom det inte byggs några nya lägenheter. Partiet pekar också på att byggföretag som vill bygga har svårt att hitta fördelaktig finansiering, så att hyresnivån sedan blir rimlig.

Centerpartiet påminner om att kommunens översiktplan utlovar 1 000 nya bostäder på landsbygden fram till 2030. Men för att dessa planer ska bli verklighet menar partiet att det kommer att krävas insatser från kommunen och en sådan, menar partiet, är en satsning på kooperativa hyresrätter.

– Det är ett mellanting av bostadsrätt och hyresrätt, säger Inger Fredriksson (C), gruppledare, och förklarar att den boende blir medlem i en kooperativ hyresrättsförening och betalar en insats vid inflyttningen.

Den dag den boende flyttar betalas insatsen tillbaka.

– Insatsen gör också att hyran blir lägre, säger Inger Fredriksson.

Centerpartiet påminner om att man tidigare försökt påverka tillgången på boende på landsbygden genom KFAB:s ägardirektiv och krav på att skapa hyreslägenheter över hela kommunen.

Den nya strategin presenteras nu via motionen till kommunfullmäktige och partiet hoppas att den ska medföra att byggandet av hyresrätter på landsbygden stimuleras.

– Sett till partiernas svar på frågan i #kandulova borde vi få ja på vår motion, säger Inger Fredriksson och påpekar att kan man inte få till stånd en bostadsväxling i villorna på landsbygden riskerar kommunen att tappa barnfamiljer, som är viktigt underlag för förskola, skola och service på landsbygden.