Fredriksson har nyss lämnat in en interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) om hemtjänsten i Katrineholm. Fredriksson nämner det så kallade "hemtjänstupproret", där personal slagit larm om vad de upplever som orimliga arbetsvillkor. För att långsiktigt få bukt med problemen kan det vara nödvändigt att hitta nya arbetssätt, skriver Fredriksson vidare. Hon nämner så kallad intraprenad, "en självständig enhet inom kommunens verksamhet." Inom denna enhet ska personal få ett större mått av självstyre och eget ansvar över planering och utförande av verksamheten. Mot denna bakgrund frågar Fredriksson om Truedsson är "beredd att pröva intraprenader inom äldreomsorgen i Katrineholms kommun".