Centerpartiet i Katrineholm tycker att det tas på tok för många beslut på Gröna kulle som inte är ordentligt förankrade i vare sig den politiska processen eller hos medborgarna.

– Vi tror på att beslut ska tas så nära människor som möjligt. Decentralisering, som man sade på sjuttiotalet, säger Inger Fredriksson, gruppledare för Centerpartiet i Katrineholm.

– Vi vill införa medborgarförslag som en möjlighet för katrineholmarna att kunna påverka politiken. Som i Vingåker, säger Sten Holmberg, Centerpartiets ordförande i Katrineholm.

– Som det är i dag får man lov att gå upp till Göran Dahlström om man vill något, fyller Inger Fredriksson i.

Nu för tiden använder de begreppet närodlat för att åskådliggöra vad de vill. Både med maten och politiken.

Landsbygd, miljö och djurhållning är viktiga frågor men också vård, skola och omsorg. Centern vill även införa en samhällsbyggnadsnämnd.

– Landsbygdsfrågan står egentligen inte i motsatsförhållande till staden. Vi vill ha fler parkeringsplatser för pendlare. Nästan en tredjedel av befolkningen bor på landsbygden och det behöver märkas i de beslut som tas i kommunen, säger Sten Holmberg.

Ordet valfrihet återkommer ofta.

– Om man inte har valfrihet kan man heller inte välja bort sådant som är dåligt, säger Sten Holmberg.

– Men kvalitet är minst lika viktigt. Oavsett om det är en kommunal eller privat utförare, säger Inger Fredriksson.

De vill förbättra förutsättningarna för små och medelstora företag.

– Det är där de nya jobben skapas vilket ger skatteintäkter, säger Sten Holmberg.

Centern har fått nya medlemmar och hoppas på fler mandat i kommunfullmäktige efter valet. De upplever att de har medvind just nu och är försiktigt positiva.

– Men många människor är osäkra på hur de ska rösta i det här valet. Kanske ännu mer osäkra än för fyra år sedan, säger Sten Holmberg.