Det amerikanska IT-företaget avslöjade i april att de skulle etablera verksamheter i Katrineholm, Eskilstuna och Västerås, något som togs emot av glädje bland lokala företag i Katrineholm. Nu har bygget påbörjats och vid Logistikcentrum arbetar man för fullt för att byggnaden ska kunna stå färdig 2018.

Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande, är positiv till etableringen.

‒Det är fantastiskt roligt att man är i gång och att ett världsföretag etablerar sig här i Katrineholm, säger han.

Katrineholms-Kuriren har tidigare berättat att Amazon web service har köpt 77000 kvadratmeter mark av kommunen för 19,3 miljoner kronor.

I datacentret som byggs kommer företaget att erbjuda sina kunder så kallade molntjänster, it-tjänster som tillhandahålls över internet. Bland annat erbjuds tjänster som lagring, nätverk och databaser.

Nu planeras först en byggnad på drygt 14000 kvadratmeter. Under ett informationsmöte i maj berättade man att planen är att anläggningen ska bli en 200 meter lång, 60 meter bred och 10 meter hög byggnad i trä och mörkblå plåt.

‒Det vi ser nu är att det pågår markläggning på platsen, säger tillfällig samhällsbyggnadsförvaltningschef Lars Herman-Larsson, men berättar också att kommunen inte är särskild involverad i bygget.

‒Vi vet att det ska göras färdigt till första halvan av 2018 och kommunen kommer att göra uppföljningar med företaget under tiden anläggningen byggs.

Amazon web service är själva förtegna om utvecklingen av bygget.

‒Av säkerhetsskäl kommer vi inte att kommentera byggandet av anläggningen, säger Martin Ljungström, kommunikatör på företaget och förklarar att det är för att deras kunder ska garanteras en säker dataförvaring som man väljer att inte prata om själva utformningen av byggnaden. Men när bygget väl är färdigt lovar han att företaget kommer att gå ut stort med det.