Senast styrelsen för Sörmland vatten och avfall AB reviderade VA-taxan var för ett år sedan. Den gick dock aldrig vidare till beslut av kommunfullmäktige och har nu arbetats om. Faller den i god jord hos fullmäktige nu i höst, börjar den nya taxan gälla från den 1 januari 2018.

Det blir då betydligt dyrare att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det är en av de mest framträdande förändringarna mot den nuvarande VA-taxan.

Den så kallade anläggningsavgiften är den engångskostnad som ska betalas när en fastighet första gången ansluts till nätet. Den ska täcka kostnaden för de fastigheter som tillkommer inom ett befintligt eller utökat verksamhetsområde där kommunal anläggning ska svara för VA-försörjningen.

Denna avgift för servisen mellan gatans huvudledning och fastighetens förbindelsepunkt är i dag 45 000 kronor. Förslaget är att höja den med drygt 23 000 kronor till 69 340.

För en bostadsfastighet med 800 kvadratmeter tomt innebär det en total anslutningskostnad på drygt 185 500 kronor. Det är inte ovanligt i andra kommuner med avgifter över 200 000 kronor, uppger Björnar Berg.

Motivet till höjningen är enligt vd att dagens avgift är för låg för att täcka de ökande kostnaderna för utbyggnaden av verksamhetsområden.

– Fram till i dag är det endast ett fåtal objekt som kunnat täckas. I snitt täcker avgiften 43 procent av kostnaderna, vilket innebär att vi saknar 57 procent. Ett bolag som inte får in tillräckligt med pengar kan inte drivas, säger VA-bolagets vd Björnar Berg.

Därför krävs en avgiftshöjning även i bolagets andra ägarkommuner, Vingåker och Flen.

Den behöver göras också med tanke på framtida markexploateringar. Sörmland vattens kalkyler pekar annars på avsevärda förluster för till exempel anslutningen av fritidsområdet Ekenäs och det planerade bostadsbygget Djulö Backar.

Något alternativ till höjningen finns inte, menar Björnar Berg.

– Det vore att höja förbrukningsavgiften. Men det är inte rätt enligt VA-lagen att alla ska vara med och betala för gruppen som bygger.