Vid en inspektion i butiken visade det sig att flera produkter saknade obligatorisk livsmedelsinformation.

I sin motivering i föreläggandet står bland annat att livsmedelsföretagaren är ansvarig för att informationen är tillgänglig och korrekt.

"Syftet är att skydda konsumenterna från livsmedel som kan vara skadliga för hälsan, samt för att ge konsumenterna tillräcklig information för att han eller hon ska kunna göra egna och säkra val.

Om företagaren fortsätter att sälja omärkta varor efter den 1 december riskerar personen i fråga vite och kan också få ett förbud mot att hantera livsmedel.