Det var i oktober i fjol som det framkom att en brukare utövat våld mot en annan brukare.

Personalen på boendet satt vid tillfället och fikade med några brukare när de fick larm från korridoren. Där mötte de två boende. Den ena av dem sa att den andra hade slagit hen över munnen. Personalen särade på dem och tvättade rent sårskadan.

Utredningen visar att händelsen inte kunnat förutses av personalen. Båda brukarna har efter händelsen fått stöd av personalen och den ena av dem har flyttat till ett annat boende. Vård- och omsorgsförvaltningen bedöms ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att händelsen inte ska inträffa igen. Ärendet skickas därför inte vidare till Inspektionen för vård och omsorg.