Det var i april i fjol som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion i butiken. I samband med den upptäcktes vissa brister i arbetsmiljön. Vid en uppföljande kontroll tre månader senare hade endast en brist åtgärdats. I mars i år försökte Arbetsmiljöverket ta kontakt med matbutiken, via e-post och telefon, men fick inget svar. Två veckor senare gjorde de därför ytterligare ett besök i butiken.

Enligt Arbetsmiljöverket saknades fortfarande larm i frysrummet.

Larmet ska installeras i frysrummet, max en halvmeter ovanför golvet. Det ska vidare vara nåbart vid alla tider, det får alltså inte stå kartonger eller liknande i vägen som blockerar larmet, skriver Arbetsmiljöverket.

Vidare måste lastkajen förses med tak som skyddar mot nederbörd och snöras. Arbetsmiljöverket kräver också att all berörd personal får utbildning i lyftteknik och belastningsergonomi.

Om inte bristerna är åtgärdade den 30 november riskerar matbutiken ett vite på 80.000 kronor.