– Det är extremt pressat nu. Vi dammsuger alla tänkbara arealer på foder och importerar från stora delar av Europa. De som har det allra värst är mjölkbönder. De kan inte flytta djuren till nya betesmarker då de behöver mjölka dem hemma, säger Stefan Wistrand, bondekompis i Sörmanland.

Han menar att många bönder riskerar att gå in i väggen. En bondekompis ersätter inte professionell hjälp men har tystnadsplikt och kan fungera som samtalsstöd och hjälpa till att hitta ekonomiska lösningar tillsammans men den drabbade.

– Vi hjälper till i kontakten med myndigheter och länsstyrelsen och kan ta en diskussion med banken för att finna lösningar.

Det viktiga är bönderna får hjälp i tid. Många av vanvårdsfallen beror på utbrändhet menar Stefan Wistrand, som tycker att samhället borde fokusera på att hjälpa i stället för att döma ut.

– Som granne till en bonde bör man vara extra uppmärksam på om djuren skriker eller bryter sig ut. Helt enkelt om man ser att bonden inte följer de vanliga rutinerna. Då ska man höra av sig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra utan att visa omtanke.

Omsorgsgruppen inom LRF jobbar med att stötta alla lantbrukare som befinner sig i kris. Insatserna är för att förhindra att djurhållningen blir bristfällig. Man fokuserar på att hjälpa både människan och djuren.