Bygg- och miljönämnden har beslutat att ge en bonde i Katrineholmstrakten ett föreläggande om vite för en läckande gödselplatta. Plattan ska tömmas och rengöras så att kanterna kan kontrolleras, sprickorna ska åtgärdas och samhällsbyggnadsförvaltningen ska godkänna anläggningen på nytt, innan den får användas.