Jesper Ek från Liberalerna ifrågasatte i en interpellation till Cecilia Björk varför det inte arrangeras några sportlovsaktiviteter på landsorten i kommunen, något som Kuriren har berättat om.

Nu har Björk svarat. Enligt henne beror programmet och dess lokalisering på vilka föreningar som erbjuder aktiviteter, och var dessa väljer att arrangera dessa. I år har ingen föreningen i någon kransort anmält intresse av att ordna lovaktiviteter, enligt Björk.

En annan fråga från Ek rörde bussar från landsorten till aktiviteterna i stan. Björk konstaterar att det går bussar till Supersportis aktiviteter.