Sprängningarna kommer att genomföras inom området där det nya bostadsområdet Djulö backar växer fram. Det är berg och större stenar som måste sprängas bort för att skapa ytor för nya bostäder liksom för nya vägar, vatten och avlopp.

Katrineholms kommun skriver på sin hemsida att sprängningarna kommer att ha en liten inverkan på omkringliggande bebyggelsen. En dov knall kan höras vid sprängningstillfället liksom ljudet från bergborrmaskinen.

Sprängningarna sker under dagtid, måndag till fredag. Området där sprängningarna sker är inhägnat. I samband med dem kommer intilliggande gångvägar och vägar att vara avstängda. Flaggvakter finns på plats för att stoppa trafiken och se till att området är säkrat.

I december i fjol togs det första spadtaget till det nya bostadsområdet. Inledningsvis bygger Sjötorps hus två trähus med tre våningar och solceller på taket. De båda husen rymmer tillsammans 30 nya lägenheter. Inflyttningen är planerad till julen 2018.