Polisen går nu ut och varnar för ett nytt sorts bedrägeri.

– De åker hem till personer och säger att "nu har vi ju servat det eller det och nu vill vi ha betalt", säger Peter Göransson, kommissarie vid polisen i Katrineholm.

Två anmälningar har gjorts i Katrineholms kommun den allra senaste tiden, där bedragarna agerat snarlikt. I båda anmälningarna har de personer som fått besöken precis haft besök av ett riktigt serviceföretag, som ventilationsservice eller larmservice. När den riktiga servicebilen lämnat huset har bedragarna en kort stund senare ringt på dörren och sagt att de vill ha betalt, kontant.

– De har till och med haft någon attiralj med sig som hör ihop med servicen och haft något kvitto redo, säger Peter Göransson.

Bedrägeriet har i ett fall uppdagats, när den utsatta personen ringt företaget som utfört service och fått beskedet att man inte tar betalt på det sättet.

Peter Göransson vill uppmana allmänheten till vaksamhet, och att kontakta firman som utfört servicen innan man betalar något.

För seriösa företag är kontant betalning vid dörren något som knappast förekommer.

– Vi har ingen kontanthantering över huvud taget. Vi har bara faktura. Inget seriöst företag tar betalt kontant, jag har aldrig hört talas om det, säger Dick Andersson, vd för Ventilationsprojekt, tidigare Ventilationstjänst, i Katrineholm.

Enligt polisen har det här nya sättet att lura till sig pengar förekommit också på andra håll i landet.