Svårigheter att rekrytera nya sjuksköterskor slår inte bara hårt mot Kullbergska inför sommaren, utan existerar i hela landet. Det säger Åsa Högnäs Bredell, chef för vårdplats- och mottagningsenheten på Kullbergska.

– Speciellt dygnetruntvård är svårt att hitta sköterskor till.

Totalt har runt 15 sköterskor lämnat sjukhuset det senaste året och ett 10-tal sköterskor skulle behöva anställas just nu på vårdplatsenheten.

– Många har gått till kommunens verksamhet där de har mycket mindre helgtjänstgöring, andra har gått till vårdcentraler och vill jobba måndag till fredag, säger Åsa Högnäs Bredell.

Totalt arbetar ungefär 170 sjuksköterskor, 30 läkarsekreterare och närmare 120 undersköterskor på de avdelningar som Åsa Högnäs Bredell basar för. Det vill säga tre vårdavdelningar, akuten, medicinska akutvårdavdelningen, hudmottagningen, kirurgen och barnmottagningen.

– Det är klart att det blir tuffare för de anställda när det försvinner sköterskor från våra enheter. Vi har mycket kvar att jobba på inom arbetsmiljön, det är vi väl medvetna om, säger Åsa Högnäs Bredell.

Är du orolig för sommaren?

– Klart vi är oroliga för sommaren, men vi brukar alltid stänga lite då och gör bara det akuta. Det blir nog färre vårdplatser i sommar än förra året då vi hade 52 platser. I år blir det nog bara 40-45.