På Järvenskolan Södra har man gjort flera åtgärder för att förbättra miljön i skolan och få upp betygen. Senaste insatsen är att anställa tre mentorer vars uppgifter är att stödja eleverna såväl socialt som pedagogiskt, ha kontakt med vårdnadshavare, följa upp eventuell frånvaro. Syftet är att frigöra tid åt lärarna så att de kan ägna sig åt undervisning, säger rektor Susanna Ölander Borg.

– Två är redan på plats, nu väntar vi bara på den tredje som borde komma om några veckor.

Hon har kallat till informationsträff för att berätta om den positiva utvecklingen på skolan och som lett till att skolans meritvärde – betygspoäng – ökat från 183,4 till 206,7 på två år.

Den korta bakgrunden börjar med sammanslagningen med Nyhemsskolan 2016 då elevantalet steg från 380 till 560. I samma veva ökade antalet incidenter på skolan som slagsmål och skadegörelser och elevernas betyg försämrades. För att få bukt med utvecklingen fick Järvenskolan Södra ett erbjudande om att delta i regeringens satsning "Samverkan för bästa skola". Arbetet inleddes med en analys av Skolverkets utbildningsråd.

– Det var jättenyttigt, men också plågsamt då vi fick syn på flera saker som inte var så bra, säger Susanna Ölander Borg.

I kartläggningen framkom brister i studiemiljön, hög personalomsättning och otrygghet på grund av svårigheter att upprätthålla ordningsregler. En utvald grupp med Susanna Ölander Borg i spetsen började göra en plan för att få in skolan på rätt spår. Bland annat har man gjort språkinsatser och jobbat med begreppsförståelse. En annan viktig punkt är att synliggöra målen för eleverna vad de kan göra själva för att nå dem. I åtgärdsprogrammet finns även samordning av lärargruppen. Till exempel att alla vuxna på skolan har ett ansvar och ska reagera om något händer.

– Att skrika "hora" till någon är aldrig okej, det tar vi tag i på en gång, säger försteläraren Torgny Jeppson.

Skapa studiero har också varit en viktig del, i den ingår även tydligare ordningsregler som att kvarsittning återinförts, men även att eleverna numera har sina egna platser. En annan del är införandet av temaundervisning där sex till åtta olika ämnen kan ingå under samma rubrik vilket underlättar för både elever och lärare.

– Senaste året har varit tufft för många. Men nu börjar det ge resultat i form av färre incidenter och betygen har höjts. Stämningen är optimistisk.