Kullbergska har halkat ännu längre ner i den årliga AT-rankningen som Sveriges yngre läkares förening, Sylf, gör. Sjukhuset ligger i år på plats 66 av 67. Rapporten baseras på svar från totalt 1 741 AT-läkare varav elva stycken har haft sin tjänstgöring i Katrineholm. AT-tjänstgöring är den 18-21 månader långa praktik som krävs för att läkare ska få sin legitimation.

‒Tyvärr lever AT inte upp till intentionen att vara en högkvalitativ introduktion in i läkarnas yrkesliv på många håll i landet. Detta är en oroväckande trend som på lång sikt drabbar kvaliteten på svensk hälso- och sjukvård och därmed patienterna, säger Jonas Ålebring, ordförande för Sylf.

Sifferbetyget sätts på en sexgradig skala inom fyra olika områden: medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin. AT-läkarna har fått sätta poäng på introduktion, handledning, formell medicinsk utbildning och kollegialt stöd inom de olika områdena. Kullbergska ligger under snittet på samtliga områden. Bäst betyg har allmänmedicin fått, med ett snittbetyg på 4,4 i jämförelse med 4,9 på området. Sämre var det lokalt på medicin med betyget 3,5 mot 4,6 för alla sjukhus.

Det är dock inget nytt att Katrineholm hamnar i bottenskiktet vid den årliga enkäten. Förra året var det för få svar för att kunna räknas men 2015 hamnade Kullbergska på plats 62 av 70. Året innan var det plats 50 av 68. AT-chefen Stina Schell förklarar varför siffrorna är så låga:

‒Det beror på att det är en liten klinik som har ett akutansvar dygnet runt. Man har fått ta ett stort ansvar för verksamheten som har varit ganska pressad och man har inte kunnat sätta utbildningsfrågorna i det fokus som behövs.

Under det senaste året har landstinget Sörmland arbetat hårt för att förbättra utbildningen för AT-läkarna enligt Stina Schell.

De som startar nu får en betydligt mer omfattande introduktion och handledarna erbjuds mer utbildning. En av överläkarna på medicinkliniken Kullbergska har fått tilläggsuppdraget att vara AT klinikstudierektor. Under året har det gjorts en omfattande enkät och enskilda intervjuer med alla som gjort AT-tjänstgöring för att kunna se var problemen finns och kunna göra förbättringar.

Var är ni på rankningen nästa år?

‒Det är långsamma processer, men jag hoppas verkligen att vi har klättrat 10-15 pinnhål. Framför allt att introduktion, utbildningsinnehåll och handledning har förbättrats på medicinplaceringen i Katrineholm, säger Stina Schell.