– Heltid för kvinnor måste bli norm. Det är helt avgörande.

Det tycker Majlene Westerberg, ordförande i LO-distriktet Mellansverige.

LO samlar 14 fackförbund i landet med omkring 1,5 miljoner medlemmar, många i kvinnodominerade yrken. Lagom till internationella kvinnodagen kom LO med sin senaste jämställdhetsbarometer.

Ur ett ekonomiskt jämställdhetsperspektiv är rapporten på flera sätt tröstlös läsning.

– Vi kan se att det går framåt för kvinnors löner, och i förra valrörelsen gjordes en stor satsning på kvinnodominerade yrken. Men det går fortfarande otroligt långsamt, anser Westerberg.

I årets barometer presenterar LO siffror som lyfter fram sambandet mellan lön, anställningsform och arbetstid – ”faktisk lön”.

– Detta är vad man faktiskt tjänar och som ska gå till korven, mjölken och månadshyran.

Enligt LO tjänar en arbetarkvinna i Sörmland i genomsnitt 19 182 kronor i månaden, hennes manliga LO-kollega drygt 6 000 kronor mer.

En vidare jämförelse visar att manliga tjänstemän i länet i snitt har en dubbelt så hög faktisk lön som arbetarkvinnor.

– Beroende på yrke och utbildning ska de så klart kunna tjäna mer. Det är inte det vi säger. Men skillnaden motsvarar faktiskt en hel kvinnolön till. Det ökar ojämställdheten och klassklyftorna i samhället.

LO drar en klar parallell mellan könens ojämlikhet och skillnaden i arbetstid. Kvinnor inom medlemsförbunden arbetar i mycket större utsträckning än männen deltid, har visstidsanställningar eller vikariat.

Problemet är uppenbart inom flera branscher, till exempel inom handeln där Anna Åteg, LO-ordförande i Katrineholm/Vingåker, har sitt jobb.

– I handeln är en ”bra” anställning en halvtid. Det är helt sjukt, faktiskt, hur det hyvlas av arbetstid. Det skulle aldrig göras inom en mansdominerad bransch som byggsektorn!

Enligt LO gör Katrineholms och Vingåkers kommuner föredömligt rätt som har infört heltid som norm, även om resultatet återstår att se.

– Politiken måste också säkerställa trygga anställningsformer och avskaffa allmän visstid. Dessutom måste föräldraförsäkringen tudelas så att det obetalda omsorgsarbetet fördelas mer jämställt mellan kvinnor och män, säger Majlene Westerberg.