Idén att odla grönsaker i kommunal regi har funnits i flera olika former genom åren, men aldrig blivit av. Det berättar Camilla Wiström, kostchef på service- och teknikförvaltningen, som nu har tagit initiativet till ett större grepp.

‒Jag hoppas av hela mitt hjärta att det här blir verklighet, det skulle vara så roligt, säger hon.

Tanken är att ett 20-tal personer som i dag har försörjningsstöd ska ingå i "matprojektet", som om allt går vägen startar i början av nästa år. Mat ska odlas dels på kommunens befintliga verksamheter, exempelvis växthuset vid Rosenholm, dels på privata gårdar i kommunen.

Sedan ska rätter med inspiration från andra kulturer komponeras och serveras på förskolor, skolor och äldreboenden.

‒Ett av kommunens uttalade mål är att få mer variation på maten, säger Josefin Smeds, internationell samordnare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hon jobbar just nu med att sammanställa en ansökan till europeiska socialfonden som ska skickas in i augusti.

Fonden delar ut bidrag till projekt som syftar till att få folk i arbete. Kommunen riktar in sig på två specifika målgrupper: utrikesfödda och funktionsnedsatta.

‒Det handlar om att de som deltar ska stärka sina kompetenser kring produktion av mat och matlagning. Tanken är att de efter projektet ska kunna starta egna företag eller få jobb på någon av gårdarna som vi vill samarbeta med, säger Josefin Smeds.

Hon berättar att kommunen har varit i kontakt med flera gårdar och att det finns ett intresse för att delta i projektet, som beräknas pågå i åtminstone två år.