Det är Hyresgästföreningens tidning Hem och hyra som uppmärksammar vad som ser ut att vara en positiv trend vad gäller inbrotten i bostäder. Förra året minskade lägenhetsinbrotten i riket med 19 procent. För inbrott i villor och radhus var minskningen ännu större, 28 procent, skriver Hem och hyra.

Katrineholm och Vingåker tycks följa trenden, även om det är svårt att dra några generella slutsatser eftersom antalet inbrott är relativt få. En förändring på några få fall kan då se ut som en dramatisk ökning eller minskning i procent. Förra året gjordes exempelvis bara åtta inbrott i lägenheter i Katrineholm, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Vad kan det då bero på att det görs allt färre inbrott i bostäder?

Dennis Ejdvinsson, kommunpolis i Katrineholm, konstaterar att det är svårt att komma med en generell förklaring. Men en orsak till det minskade antalet inbrott skulle kunna vara att tjuvarna inte får ut så mycket av att försöka stjäla saker hemma hos folk. För några år sedan kunde man få ganska mycket pengar för en stulen telefon eller platt-tv. I dag är det svårare – mobiltelefoner som är låsta är svåra eller omöjliga att över huvud taget använda för tjuvarna, och annan hemelektronik har blivit billigare.

– Brottsligheten har ändrat karaktär, konstaterar Dennis Ejdvinsson.

Han pekar på bedrägeribrotten, där det finns möjligheter för kriminella att komma över mer pengar än vid inbrott, samtidigt som straffen är lägre.