Som Kuriren skrev tidigare i maj publicerade Tonni Rigo ett uttalande på behandlingshemmets hemsida där han beklagade det självmord P4 Sörmland hade rapporterat om. Ett dödsfall som anhöriga menade var kopplat till en utskrivning som i sin tur berodde på att personen hade avvikit från hemmet. När Kuriren träffar Tonni Rigo och Kjell Lönn påpekar de att händelsen aldrig anmäldes till Ivo samt att de inte heller blivit fällda för den på något sätt. Tonni Rigo menar också att kritiken som kommit från tidigare anställda är felaktig. I P4 Sörmland sades det att ledningen skulle ha utkrävt lojalitet i en ägarstrid. Något som Tonni Rigo hävdar inte stämmer.

– Läser man alla våra utredningar från Ivo, Arbetsmiljöverket och länsstyrelsen är vi hundra procent trovärdiga, menar han.

I och med en omstrukturering av ledningen under 2017 gick Tonni Rigo och Kjell Lönn själva in och arbetade på avdelningen. Något som gjorde att en del fick sluta. De tror att det i sin tur ledde till sämre arbetsmiljö.

– Nu arbetar vi med att stärka upp kompetensen, säger Tonni Rigo.

– Vi har anställt fler högskoleutbildade, ett krav från Ivo, säger Kjell Lönn.

Anmälningarna som gjorts och myndigheternas granskningar av Änglagården har inneburit en hel del arbete för Kjell Lönn och Tonni Rigo som varit tvungna att ta in extern hjälp för att hinna med allt. Samtidigt har det varit lärorikt menar Tonni Rigo.

– Vi har fått flera bra synpunkter på hur vi ska gå tillväga i vårt arbete. Men allt har kommit på en gång och det är väl det som känns jobbigt för oss båda. Sedan kommer det anonyma anmälningar, åtminstone till Ivo. Är man arg på någon vet man vilka knappar man ska trycka på.

När Kuriren är på väg att lämna Änglagården kommer Kim, en av de boende, fram och vill ge sin syn på det hela. Även han tycker att den bild som framkommit i medierna är felaktig.

– Jag har varit på 19 ställen innan jag kom hit. Det här är det första som funkat för mig. Även om jag inte kan tala för alla så tycker jag de är snabba på att fånga upp en om det händer något. Nu kan jag styra upp vardagen och senare i år kommer jag börja studera till beteendevetare på högskolan.

För tillfället pågår en utredning om de anställdas förhållanden på Änglagården. Utredningen startades efter att Visions regionala skyddsombud lämnade in en anmälan till Arbetsmiljöverket.