Det är vård- och omsorgsförvaltningen som gjort en anmälan enligt lex Maria, eftersom händelsen har medfört en allvarlig vårdskada. När patienten skulle flyttas med lyft höll personalen inte i benen på patienten, därför slog de i lyften.

Eftersom patienten fick en stor blodutgjutelse på ena benet kontaktades sjuksköterska. Sjuksköterskan gjorde bedömningen att patienten behövde komma till sjukhus och ringde ambulans. När patienten skulle förflyttas från båren till britsen sprack blodutgjutelsen. Patienten fick ett 12 centimeter långt sår på benet. Såret tömdes på flera deciliter koagulerat blod och syddes därefter. Dagen efter händelsen kunde patienten återvända hem.

Händelsen har dock gett patienten ett kroniskt smärtande bensår som läggs om med jämna mellanrum. Patienten har också drabbats av liggsår. Problemen har påverkat patientens hälsa och allmäntillstånd både kroppsligt och psykiskt, skriver vård- och omsorgsförvaltningen i sin anmälan.