Hyreshöjningen för 2018 landar på 1,2 procent och höjningen gäller från den 1 januari i år. Det är ganska långt under KFAB:s ingångskrav på hyreshöjningar om 2,5 procent, som möttes av Hyresgästföreningens krav, som från början låg under en procent i hyreshöjningar.

För en genomsnittlig lägenhet på 64 kvadratmeter kommer hyran nu att vara 5 315 kronor, 63 kronor mer än före nyår. Boende i kvarteren Kärnan och Ekorren kommer att få något större ökningar, men för boende i andra kvarter blir ökningen snarare 1,15 procent. KFAB ville höja hyrorna mer för att satsa på underhåll, men den överenskomna höjningen på 1,2 procent täcker ökade utgifter för el, värme, vatten och löner, skriver bostadsföretaget i ett pressmeddelande.

I december var hyrorna för 215 000 lägenheter färdigförhandlade, med en genomsnittlig höjning på 0,74 procent. I Flen hamnade 2018 års höjning exakt på rikssnittet 0,74 procent, medan KFAB alltså fick igenom en större höjning.

Redan vid lucia fastställdes hyrorna för boende hos privatvärdarna i Katrineholm, mellan 0.9 och 1,3 procent blev höjningen där.

I Vingåker har hyrorna ännu inte fastställts, och Hyresgästföreningens förhandling med Vingåkershem brukar inte inledas förrän senare på våren. Vingåkershem äger 337 lägenheter i kommunen.