Det är företaget Dapo real estate som nu slutit ett avtal med Katrineholms kommun. Avtalet innebär att företaget har ensamrätt på att förhandla med kommunen om exploatering och om att köpa den aktuella marken i området.

Planen är att bygga 40 bostäder på fastigheten Sjöholm 2:2 vid Luvsjön. Det handlar om både bostadsrätter och hyresrätter.

Av avtalet framgår också att husen preliminärt ska bli två våningar höga.

Innan bostadsbyggandet kan börja måste infrastruktur komma på plats. Även en ny detaljplan måste tas fram, något som kommunen ansvarar för.

Markanvisningsavtalet mellan kommunen och fastighetsbolaget klubbades av kommunstyrelsen i onsdags. Företagets option – ensamrätt – på att förhandla med kommunen om mark och exploatering gäller i två år från och med kommunstyrelsens beslut.