Det saknas statistik över hur många som ska få skadestånd, men som aldrig får ut sina pengar. Men Kronofogden har statistik på hur skadeståndsskulderna ser ut.

I Katrineholm är 97 personer skyldiga 11,7 miljoner i obetalda skadestånd. I Vingåker är det 25 personer som ska betala 760.000 kronor i skadestånd. I hela landet är nästan 30.000 personer skyldiga cirka 2,5 miljarder kronor i obetalda skadestånd.

‒Kronofogden behandlar skadeståndsskulder som andra skulder, de är inte mer eller mindre prioriterade, säger Max Wallenberg, pressansvarig på Kronofogden.

Men för brottsoffer finns vissa andra möjligheter att få ersättning, om man utsatts för brott eller skada.

‒Först är skadestånd, det kan bara gärningspersonen betala. Där kan Kronofogden hjälpa till att driva in skulderna. Via överfallsskyddet i hemförsäkringen som vanligtvis täcker brott där man utsatts för våld, som misshandel och sexualbrott, eller via arbetsgivarens försäkring. Men om man varken får pengar från gärningspersonen eller från någon försäkring, kan man få rätt till statlig brottskadeersättning, säger Peter Jonsson, chef för brottskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

När det gäller till exempel våld i nära relationer täcks inte skadan av hemförsäkringen. Då kan det bli aktuellt med brottskadeersättning. Ursprungligen var Brottsoffermyndighetens ersättning tänkt att gå till de mest ömmande fallen. Det är svårt att få ersättning för skador på grund av skadegörelse, stöld och bedrägerier

‒Vi betalar huvudsakligen ut ersättning för brott mot person, frihet och frid, vid exempelvis våld, hot och sexualbrott, säger Peter Jonsson.

Myndigheten får omkring 10 000 ansökningar per år och drygt hälften får ersättning, på i genomsnitt 20 000 per beviljad ansökan. Myndigheten ger inte sällan mer ersättning än ett skadestånd varit på, men motsatsen förekommer också, exempelvis om brottsoffret redan fått en del av skadeståndet. Det händer också att ingen ersättning betalas ut.

‒Om man själv ökat risken för att skadas, till exempel genom att ha handlat med narkotika och på grund av det blivit skadad, då ska inte staten betala ersättning. Men gärningspersonen är fortfarande skadeståndsskyldig.