I september 1996 invigdes Katrineholms nya resecentrum, med pompa och ståt samt bandklippning av landshövding Bo Holmberg. Det bland allmänheten mest efterlängtade momentet var nog ändå öppnandet av den nya gångtunneln under järnvägen. Nu var det slut med isiga trappor till gångbron och fritt fram för aven rullstolsbundna personer att på ett enkelt sätt ta sig mellan stadsdelarna.

Vad många inte känner till är att tanken på en tunnel fanns redan på 1930-talet. Det var stadsingenjör Axel Stenberg som hade en vision om att göra Drottninggatan till en paradgata, som skulle börja vid Läroverksbacken och fortsätta norrut över torget och via en tunnel passera järnvägen och fortsätta fram till kyrkan på Norr. Man skulle då kunna stå i Drottninggatans södra ände och skåda kyrkan längst i norr.