Samtidigt river kammarrätten upp en tidigare dom i förvaltningsrätten. Den domen gav kommunen rätt i sin bedömning att pojken inte hade så stort behov av hjälp att det berättigade honom till personlig assistans.

Domen överklagades och nu har kammarrätten gjort en helt annan bedömning. I domen slås fast att pojkens funktionshinder gör att han i stort behov av stöd och handgriplig hjälp, främst vad gäller den personliga hygienen. Behovet är så omfattande att det ger honom rätt till personlig assistans enligt LSS. Hur många timmar som krävs överlåter rätten till vård- och omsorgsnämnden att räkna ut.

Kammarrätten var inte enig i sitt beslut. En av rättens ledamöter delade förvaltningsrättens bedömning och ville avslå överklagandet.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.