Det rör sig om en segdragen tvist mellan Vingåkers kommun och det kommunägda bolaget Vingåker vatten och avfall AB, som i sin tur är en del av Sörmland vatten, som nu ser ut att kunna få sin lösning.

Som tidningen har kunnat berätta om vid flera tidigare tillfällen, handlar det om att avloppsanläggningen i Lyttersta har brister och har underkänts av kommunen. Det har sagts att det kan finnas en risk för att kommunens dricksvattentäkt i området förorenas. Det fick till följd att kommunen, via sin samhällsbyggnadsnämnd, förbjöd Vingåker vatten att släppa ut spillvatten från anläggningen.

Bolaget överklagade i sin tur kommunens beslut. I april förra året fick kommunen till sist rätt i högsta instans. Utsläppsförbudet stod fast.

Men trots att man fått rätt, har kommunen alltså avstått från att döma ut något vite. Orsaken är att det nu finns konkreta planer på en långsiktig lösning. Det säger Robert Davidsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är inget självändamål att döma ut vite. Det viktiga är att något händer, säger han.

Och det gör det alltså nu, enligt nämndordföranden. Planen är att Sörmland vatten ska bygga en ny färskvattenledning från Lyttersta och i samband med det också lägga ner en avloppsledning till Vingåkers reningsverk

Robert Davidsson har tidigare varit mycket kritisk till hur hela ärendet hanterats, och menat att såväl kommunen som bolaget har misskött sig. Fortfarande menar han att ärendet över huvud taget aldrig borde ha dykt upp som en tvist mellan kommunen och bolaget. Samtidigt har kommunen enligt honom inte haft något annat val än att driva frågan vidare.

– Som myndighet har vi ju lagstiftarens krav att följa.

Ändå ser Davidsson positivt på att frågan nu till sist får en lösning som han beskriver som bra och långsiktig – även om det kan ta tid innan den förverkligas. Innan några ledningar kan läggas i marken måste bland annat en offentlig upphandling genomföras.