De nya besiktningsregler som träder i kraft den 20 maj innebär bland annat krav på att A-traktorer ska kontrollbesiktigas. I Sörmland finns totalt 417 A-traktorer. I dagsläget har endast 19 av dem besiktigats. Innan den nya lagen träder i kraft måste alltså de övriga 398 fordonen genomgå en godkänd besiktning för att inte få körförbud.

De nya reglerna är en anpassning till EU-lagstiftningen och införs för att öka trafiksäkerheten.

– I dagsläget vet vi att det finns A-traktorer på våra vägar som inte är trafiksäkra. När dessa fordon nu behöver besiktas hoppas vi att den situationen ska upphöra, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

A-traktorer och så kallade EPA-traktorer är i grunden bilar ombyggda till traktor. EPA-traktorn är redan besiktningspliktig.

A-traktorer ska med de nya reglerna besiktigas första gången senast 48 månader efter den månad då den togs i bruk för första gången. Därefter senast 24 månader efter den månad då dess föregående godkända kontrollbesiktning utfördes.

Tidningen har tidigare skrivit om förändringarna som gäller personbilar och lastbilar under 3,5 ton. Nytt är att de fasta besiktningsperioderna som baseras på sista siffran i registreringsnumret försvinner. I stället införs rörliga perioder beroende på den månad fordonet togs i trafik första gången samt när tidigare besiktningar utförts.

Vissa fordon kommer därför få ett nytt datum för besiktning som kan ligga närmare i tiden än vad som varit fallet om de gamla reglerna gällt.

Enligt Transportstyrelsen berörs 17 000 fordon i Sörmland.

På Transportstyrelsens webbplats finns en speciell tjänst där fordonsägare kan kontrollera när det är dags att besiktiga sitt fordon.