Maria Pestrea brinner för att medvetenhet om faror och säkerhet ska öka hos dem som använder sig av digitala tjänster. Svenskar har en tendens att tro att alla är goda och därför tappar många det viktigaste av allt:

Att vara vaksam, tänka säkerhet i första rummet, och exempelvis inte trycka fram e-mejl som vill har reda på kontouppgifter eller andra personliga uppgifter som man inte bör sprida alltför generöst.

Att använda fria nätverk när man är på flygplats, stationer och liknande till att exempelvis gå in på sin bank och överföra pengar är inget som man ska göra. Det lurar faror i den digitala världen, och därför är det viktigt att tänka säkerhet i alla lägen.

Pestrea berättar att i dagsläget är det rekommenderat att ett lösenord, för att det ska vara säkert ska innehålla minst 14 tecken och tecken ska vara i olika variationer.

‒Det finns enkla knep för att lära sig komplicerade lösenord.

‒Mitt jobb är att Vingåkers kommun ska ha en så god driftsäkerhet som det är möjligt.

Hon hoppas att många invånare ska ta möjligheten att komma till biblioteket för att ta del av utbudet under veckan.

Med ökad medvetenhet om de faror som lurar, vilka säkerhetsmöjligheter som finns att tillgå, och att våga ifrågasätta, så höjer man den egna digitala säkerheten.