Antalet försäljare har nästan fördubblats till årets upplaga av loppis i Högsjö.

– Förra året skickades förfrågan ut via Facebook, men alla är inte med där. I år har vi lagt inbjudan i postlådorna, säger Ingegerd Andersson, engagerad i lördagens loppis.

30 Högsjöbor har anmält sig och hos varje säljare kommer det att finnas kartor så besökarna hittar.

Förutom de traditionella loppisföremålen, urvuxna kläder och grejer som inte längre kommer till användning, finns också plantor, ägg och hantverk till försäljning. Samhällets matställen har också öppet för den med kurrande mage.

– Man måste rensa ibland, säger Ingegerd Andersson.