Varje år har Vingåkers kommun och polisen gemensamma trygghetsvandringar.

Tillsammans med lokala föreningar, företag och personer som bor i kommunen undersöker man vad som känns tryggt eller otryggt, för att öka trivseln och tryggheten.

‒Vi tycker att allmänhetens ögon behövs när man går en trygghetsvandring. Det är ju de som bor och verkar i området, säger Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg i Vingåkers kommun.

Tanken med att bjuda in allmänheten är också att få med olika åldrar på vandringen, både män och kvinnor, flickor och pojkar.

‒ Det är jätteviktigt med helheten.

Kvällen inleds i Högsjö skola, med information och utdelning av kartor. Efter trygghetsvandringen återsamlas alla för att fika och prata om vad de sett och vad som behöver åtgärdas.

Hur upplever du att tryggheten är i Högsjö just nu?

‒Det är tryggt. Jag har haft flera samtal från människor som hört av sig och anmält sig till tryghetsvandringen, då passar jag på att fråga hur de känner. Det är tryggt. Men det är ändå alltid bra att samlas, diskutera och lyfta upp det som känns otryggt.

Förra trygghetsvandringen arrangerade i september i fjol.

‒Då var det höst och mörkt. Det handlade mycket om belsyning och framkomlighet. Nu är det vår och ljust, då kanske vi tittar så man kommer fram överallt, ser så att de som går, cyklar eller går med rullator kan ta sig fram.

Till förra trygghetsvandringen kom 10-12 personer. I år har 17 personer anmält sig, hittills.