Vingåker är en kommun som i alla fall enligt EU-definitionerna bara består av landsbygd, även i centralorten. Med det i åtanke har kommunfullmäktige klubbat den nya landsbygdsstrategin för åren 2018-2023. Det ska dock inte bli någon hyllvärmare, sa kommunstyrelsens ordförande Anneli Bengtsson (S), utan strategin ska utvecklas i samverkan, mellan kommun och invånare.

Tisdagskvällen kick-off inleddes med soppa och smörgås och inledning av kommunens företrädare, Bengtsson, kommunchefen Ralf Hedin som uttryckte att "hela Vingåker ska med" och Regina Westas Stedt, landsbygdsutvecklare och bredbandssamordnare i kommunen.

‒Det finns ett otroligt engagemang på landsbygden, men det gäller att ta vara på det. Kommunen kan inte göra allt, men kan hjälpa. Det är inte alltid pengar man behöver pengar till projekt ute i byarna heller, det kan vara hjälp med byråkratiska dörrar, säger Regina Westas Stedt.

Artikelbild

I strategin ska de lokala utvecklingsplanerna ute i byarna tas fram och det ska inte vara styrt av kommunens tjänstemän.

‒Det är olika behov i alla områden. Mötesplatser är viktiga. Vi har flera orter som inte har lokaler att mötas i. Det behövs fysiska platser för till exempel digitala lanthandlar, säger Regina Westas Stedt.

Karina Veinhede bor i Läppe och är ordförande i föreningen Kreativa Läppe. Hon instämmer i att mötesplatser behövs och tänker redan i samverkanstermer.

‒Vi vill gärna ha en servicepunkt, till exempel e-handel. Kommunen skulle också kunna hyra in sig och kanske ha det som lokal för hemtjänstpersonalen, säger hon.

För just Läppe är trafiken ett bekymmer, säger Karina Veinhede, där man i och för sig fått gehör för lägre hastighetsgränser, som dock inte alltid följs.

På tisdagens kick-off fick de olika byarna i kommunen, Högsjö, Läppe, Baggetorp, Österåker och Marmorbyn ge en lägesrapport och två av kommunens samarbetspartners presenterade sina projekt: Leader Södermanland med projektet Service och liv på landet, och Hela Sverige ska leva med projektet Service i samverkan.