De nya reglerna som börjar gälla 1 oktober i år innebär bland annat att den som betalat för sitt hyreskontrakt eller försöker sälja ett hyreskontrakt ska förlora sin hyresrätt omedelbart.

– Nu blir det även brottsligt att köpa ett hyreskontrakt. Tidigare har det bara varit brottsligt att sälja hyreskontrakt, berättar Emma Hellman föredragande på Civilutskottet. Straffskalorna höjs och för den som otillåtet sålt ett hyreskontrakt kan det leda till fängelse i upp emot två år. Skulle brottet räknas som grovt kan man dömas upp till fyra år fängelse. Regeringen anser att både köpare och säljares beteenden ska straffas då bägges beteenden är klandervärda.

– Åtgärderna handlar om att man vill komma åt de så kallade svartkontrakten, säger Emma Hellman.

I de nya åtgärderna blir det även brottsligt att ta ut en högre hyra än förstahandshyran när man hyr ut sin hyresrätt i andra hand. Det med undantag av tillägg om lägenheten hyrs ut möblerad och tillägg av kostnader av el och bredband. Dessa tillägg finns dock reglerade och ska vara rimliga. Så hyr man ut sin lägenhet i andra hand till ockerhyra, då är det kort och gott brottsligt från och med 1 oktober.

Från och med 1 oktober är även bytesrätten av hyreskontrakt åtstramad.

– Från och med nu måste man bott minst ett år i hyresrätten innan man kan byta och eller låta någon överta kontrakt. Det är för att komma tillrätta med såkallade skenbyten, säger Emma Hellman.