Tisdagens besök på Slottskolan ingick i polisens förebyggande arbete. Målsättningen är att teamet ska göra minst ett besök om året i varje kommun i polisområdet för att söka igenom någon av kommunens högstadie- eller gymnasieskolor.

‒Det görs förebyggande för att tidigt upptäcka eventuell narkotikahantering i skolan, säger kommunpolis Pirjo Svegreus.

Besöken görs oannonserade, men möts oftast av enbart positiva reaktioner.

‒Skolan ska vara en drogfri zon, så det finns ett starkt stöd i narkotikalagstiftningen för den här sortens arbete.

Det var ingen tillfällighet att tisdagens sök gjordes mitt under sportlovet.

‒Hunden behöver lugn och ro för att arbeta. Det blir för stökigt om det finns en massa andra människor runt omkring. Därför väljer vi tidpunkt före eller efter skoldagen eller som nu under ett lov, säger Pirjo Svegreus.

Slottsskolans tillförordnade rektor Johan Bergdahl ser enbart positivt på polisens återkommande besök.

‒Det är jättebra, vi har ett strålande samarbete med polisen, säger han.

‒Det finns droger i rörelse i Vingåker, så jag vore dum om jag inte trodde att det även finns bland våra elever.

Om Theo hade markerat för narkotika i ett skåp skulle det ha gjorts husrannsakan, en anmälan hade upprättats, föräldrar och socialtjänst kontaktats.

Men den här gången fick Theo nöja sig med de skåp som preparerats i förväg av Elin, för träning och belöning.