Totalt byggdes 753 nyproducerade bostäder i länet under 2016. Av alla bostäderna utgör småhus 40 procent (302 bostäder) och 60 procent (450 bostäder) utgörs av flerbostadshus. Rapporten från Länsstyrelsen visar att av de nybyggda småhusen är de flesta eget ägda småhus.

I Trosa kommun har byggtakten ökat med 100 procent det senaste året. Samtidigt skedde en befolkningsökning med 3,1 procent där under 2016.

Samtidigt ökar även antalet påbörjade bostäder i länet. Förra året påbörjades preliminärt 1 292 bostäder. Det är ökning med 54 procent i jämförelse med året innan då 837 stycken bostäder påbörjades. År 2014 påbörjades 646 stycken bostäder.

Under 2017 års första kvartal påbörjades 621 nya bostäder i länet. De utgjordes av 127 småhus och 494 bostadshus. Det är en stor ökning av byggnadsproduktionen jämfört med föregående år då 323 nya bostäder hade påbörjats.