Det har gått fyra år sedan KK:s medarbetare Johannes Tångeberg bokdebuterade. Då var det med en uppmärksammad historiebok med fokus på svensk tågreklam genom tiderna.

Nu har han följt helt andra spår. De går tillbaka till hans ursprung och till landet som är hans andra, självklara hemvist i tillvaron: Tyskland.

För knappt två veckor sedan damp ”Europas mitt” rykande färsk ner på bokdiskarna. Den är utgiven av Carlsson bokförlag och kan vid första påseende tyckas vara smal. Men innehållet är både djuplodande och omfångsrikt: en presentation av ett mäktigt, men i Sverige ändå främmande, grannland.

– Min förhoppning har varit att försöka ge framför allt de som inte känner Tyskland så väl en mångsidig introduktion.

Boken är uppbyggd kring de många resmål i Tyskland som Tångeberg har besökt. I Europas mitt är hans mor född, där har författaren sitt andra språk och sin andra kulturella identitet. Men även om upplevelserna från resorna löper som en röd tråd genom kapitlen, är det ingen resebok han har skrivit.

Kapitlens förflyttning mellan stad och landsbygd i Tyskland har sin motor i landets historia, politik, samhällsutveckling och kulturliv. Därtill kokar Tångebergs egna upplevelser, skriftliga källor och tyskar han intervjuat ner till syftet att ge en dagsaktuell bild av Europas främsta stormakt.

– Efterkrigshistorien är en enorm framgångssaga. Efter andra världskriget var landet sönderbombat och eländigt men reste sig och blev en stark demokrati med stort välstånd.

– Det är dessutom ett väldigt rikt och mångsidigt land i fråga om kultur och natur, vilket svensken i gemen ofta inte tänker på.

Tysklands mörka 1900-talshistoria lever ännu i Europas minne. Men landet har till stor utsträckning gjort upp med sitt förflutna.

– Man kan oroa sig för den politiska utveckling vi ser just nu, hur allt blir mer polariserat, hur högerextremister tar till våld. Men det oroar mig inte mer ur ett tyskt perspektiv.

– Om landet lyckas förbli den enande och stabila kraft i Europa landet är i dag är förstås svårt att veta. Men jag tror det.

– Upptäck Tyskland! uppmanar författaren.