Kommentaren är ett svar på fredagens debattinlägg från nämndens vice ordförande Hans Averheim (VTL) där han hävdar att Edrenius inte är kapabel att utföra sitt uppdrag.

Som bevis för detta ger Averheim exempel från en rad områden där han anser att den styrande majoriteten brustit eller till och med kapitulerat. Kritiken går bland annat ut på att politikerna i majoriteten låter sig styras av förvaltningen, när det i stället borde vara tvärtom.

‒Det är lögn, och det vet Hans Averheim, säger Helena Edrenius.

‒Jag tar ofta upp frågor som går mot det förvaltningen anser, liksom att jag kan ta upp frågor på sittande nämnd det vill säga sådant som inte ens passerat förvaltningen. Det är knappast att låta sig styras.

Averheim tycker också att majoriteten borde låta personer med skolbakgrund analysera de dåliga skolresultaten, studera andra kommuner som lyckats bättre och sedan komma med förslag till förändringar.

‒Allt detta görs redan av särskilt anställda personer. Det är skrämmande att inte nämndens vice ordförande känner till detta.

‒Frågan var bland annat uppe på en av de utbildningsdagar vi har gemensamt med skolpersonal och skolledning. Det var dessutom en av de utbildningar där Hans Averheim var närvarande. Det har tyvärr inte alltid varit fallet.

‒Hans Averheim borde syssla med vettiga saker i stället för att sprida lögner. Det gagnar ingen, allra minst Vingåkers kommun, säger Helena Edrenius.