Under lång tid har kommunpolisen Pirjo Svegréus och hennes kollegor på poliskontoret i Vingåker talat med många, som irriterar sig på motorburen ungdom i samhället. Klagomålen har ofta handlat om ungdomar som "burnar" i a-traktorer eller åker runt i äldre bilar och skapar buller.

För att försöka skapa en dialog, ordnade Pirjo Svegréus på tisdagen ett möte i Åbrogården. Till mötet inbjöds ungdomar, föräldrar, boende, politiker, Vingåkers motorklubb och Vingåkers kommuns trafikingenjör. Sammanlagt kom ett 50-tal personer.

‒Vi poliser höll i mötet. Vi hade som avsikt att alla delar skulle få komma till tals. De boende framförde vad de tycker, att det är buller. Mycket kom att handla om samspelet i trafiken, att man måste ta hänsyn till varandra. Men det var också föräldrar som lyfte frågan om hur man kommunicerar. Det är bättre att gå ut och säga till än att kanske smyga fram för att fota registreringsskyltarna.

Pirjo Svegréus berättar att kommunalrådet Anneli Bengtsson (S) tog initiativ till en liten arbetsgrupp, där hon själv, två ungdomar och Vingåkers motorklubb ska träffas igen och diskutera eventuella lösningar.

‒Det kanske finns någon lämpligare plats, kanske utanför samhället, där de skulle kunna köra.

Flera mötesdeltagare poängterade att det inte är någon dålig hobby de unga har.

‒Det är inte dåligt med motorintresse. Det här är ju ungdomar som inte är ute och slåss och krökar, utan som håller på med bilar i stället, säger Pirjo Svegréus.