På Nyköpings lasarett är sjukhuskyrkan placerad i den äldre delen. En skylt på dörren till rummet förkunnar "sjukhuskyrkan". I rummet finns finns spröjsat fönster med färgsatt glas. Rummet har flera kristna symboler; ett kors hänger på fönsterbågarna, en bibel är uppslagen nedanför korset och en bibel ligger på ett bord.

Här har svenska kyrkan och Nyköpings församling huserat i decennier för samtal vid sorg, för kontemplation. Nyköpings församling bistår med en diakon vid behov, som också är kontaktperson för andra trosriktningar.

Men när andra betalar hyra för lokaler i region Sörmlands hägn betalar inte Nyköpings församling någonting. Ingen faktura kommer till församlingen.

Artikelbild

| Sjukhuskyrkan vid Nyköpings lasarett.

Nyköping församlings ekonomichef Eva Andersson säger att de aldrig på många år fått någon faktura för sjukhuskyrkan.

– Sjukhuset bjuder på lokaliteterna, säger kyrkoherde Lars Viper.

Istället står region Sörmland, via interndebitering, för hyran och har gjort det under lång tid, uppger Per Heidenfors, verksamhetschef för fastighetsservice.

Med andra ord är det länets skattebetalare som betalar för sjukhuskyrkan.

Det kan handla om hundratusentals kronor, som Nyköpings församling undsluppit att betala, för ingen inom region Sörmland vet hur länge det pågått och varför.

Per Heidenfors säger att upplägget bara existerar vid Nyköpings lasarett och att församlingarna i Eskilstuna respektive Katrineholm betalar hyra för sjukhuskyrkorna.

Samtidigt vill nu Vänsterpartiet att sjukhuskyrkan som kristet rum ska bort. Elinor Sundén (V) menar att att sjukhuskyrkan har en "viss prägel".

– Det finns attiraljer i sjukhuskyrkan som gör att vissa kanske inte vill vara där, säger hon.

Elinor Sundén vill att sjukhuskyrkan ska vara mer "religiöst neutrala" och att det utreds hur ett sånt rum kan vara.

Lars Viper reagerar över Vänsterpartiets förslag. Han menar att det inte finns något som kan kallas "neutralt" och har en längre utläggning om begreppet.

– Det finns inget som är neutralt, ingen människa är neutral. Att kalla något neutralt är en motsägelse i sig. Det är ju intressant att Vänsterpartiet som har en ideologi vill att något ska vara neutralt, säger Lars Viper.

Vänsterpartiets förslag ska nu behandlas.