Som SN tidigare berättat har boende längs Sigtunavägen överklagat detaljplanen som ska bana väg för en ny sporthall vid Hagstumosse, till högsta instans.

Läs mer:Grannar säger ja till hall – men kritiserar vägplaner

Mark- och miljööverdomstolen har nu fattat beslut, och ger inte prövningstillstånd.

Detaljplanen vinner därmed laga kraft.

Nu återstår det bara för Gnesta förvaltning AB upphandla byggnationen av den nya hallen.

De boende i området som överklagat har varit kritiska till att kommunen inte valt att planera för en ny infartsväg till den nya sporthallen.