Först kom EU-beskedet som var positivt i största allmänhet för lantbrukare som kämpar mot torkan.

Nu väljer länsstyrelsen i Sörmland även att besluta om ett generellt undantag från förbudet att skörda träda i kompensationsområden och skörd på skyddszoner.

– Det är bra med ett förtydligande så vi kan agera med ett generellt undantag, så att länets lantbrukare kan förbättra grovfodertillgången under kommande stallperiod, säger Petter Steen, funktionsansvarig Jordbrukarstöd på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Man konstaterar att handläggningen som stöden lyder under omges av komplicerade regelverk.

– Då är det viktigt med tydlighet från den regelskrivande myndigheten, konstaterar Petter Steen.