Bakom rapporten står Kantar Sifo, som har gjort undersökningen på uppdrag av larmföretaget Verisure.

4 200 svenskar har fått svara på frågor om tryggheten i sin bostad och i området där de bor. Sörmland sticker ut i negativ bemärkelse och framförallt bland de kvinnor som har deltagit i undersökningen.

Enligt rapporten känner sig 59 procent av de tillfrågade kvinnorna (18–74 år) trygga i sitt närområde.

Det är en bit under rikssnittet som ligger på 64 procent för kvinnor och den upplevda tryggheten är bara lägre i Kronobergs län (56 procent) och Uppsala län (58 procent).

Otryggheten bland kvinnor är även stor i Gävleborg, samt Stockholm och Västmanlands län.

Mest trygga, enligt undersökningen, är kvinnor boendes på Gotland.

82 procent av gotländskorna uppger att de känner sig trygga i sitt närområde.

Bland övriga län som sticker ut i positiv bemärkelse återfinns grannlänet Östergötland (72 procent trygga av de tillfrågade kvinnorna) samt Västernorrland, Jönköping och Västerbottens län.

Kvinnor i åldrarna 18–26 år känner sig mest otrygga, visar undersökningen. Mindre än hälften av de tillfrågade uppger att de känner sig trygga i sitt närområde, sett över snittet i hela landet.

Bland män uppger 72 procent av de tillfrågade att de är trygga i sitt område.