I kartläggningen som gjorts tillsammans med Origo group svarar 59 procent av företagarna att de har en hög till mycket hög ambition för sitt företag att växa. Förra året låg siffran på 47 procent. Av de tillfrågade företagarna trodde dessutom 66 procent att de skulle växa de närmsta tre åren.

– Det pekar på att vi kommer få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan också på arbetskraft, säger Carl-Henrik Koit, VD för Almi Sörmland.

Den positiva trenden för företagande bekräftas också i statistik som Bolagsverket och Visma har sammanställt. Under andra kvartalet i år ökade nämligen nyföretagandet i Sörmland med 18 procent jämfört med samma period förra året. Det är den största ökningen i landet med 387 nya registrerade företag.