‒Vi är en arbetsgrupp med damer i Högsjö kulturmiljöförening och då var det en av damerna som kom på att det kanske vore roligt med en förklädesutställning, säger Karin Andersson.

Utställningen visar förkläden från olika tidsepoker och olika yrkesgrupper.

‒Vi har letat i våra gömmen och kontaktat folk vi känner. Det finns oändligt mycket förkläden, säger Karin Andersson

‒Däremot finns det inte så många yrkeskategorier som har sina förkläden kvar i dag för det finns andra typer av yrkeskläder, så förklädena har kommit lite i skymundan.

På utställningen visas allt från militärförkläden till tunna broderade serveringsförkläden som fanns på Högsjö gård förr i tiden.

‒Personligen tycker jag att det är roligt att vi visar ett snickarförkläde som är väl använt och det används fortfarande, säger Karin Andersson.

I samband med utställningen visas också bilder ur föreningens rika arkiv, med förklädesbilder från 1910 till 1960. Kaffeservering finns också i Parkstugan.