För att fatta beslut i alkoholpolitiska frågor krävs kunskaper om lagstiftningen och därför arrangerade Länsstyrelsen i Sörmland och kommunernas alkoholhandläggare en utbildningsdag för kommunernas förtroendevalda. Framför allt riktar den sig till de politiker som fattar beslut om serveringstillstånd enligt socialtjänstlagen. Utbildningen genomförs varje ny mandatperiod och handlar bland annat om kommunens tillsynsarbete och bestämmelser i alkohollagen.

En annan viktig aspekt är alkohollagen kontra det näringslivspolitiska perspektivet.

– Folkhälsan ska stå i fokus när man tillåter någon att få näringstillstånd. Det är viktigt att utbilda politiker så att de förstår att alkoholen är ett samhällsproblem. Vi behöver säkerställa att de vet vad de ska besluta om, säger Linda Fager som är alkoholhandläggare i KFV-regionen.

Fager förklarar att man arbetar utifrån ett åtgärdsprogram rörande alkohol, narkotika, spel och doping.

– Vårt fokus ligger på de unga.

Ett 60-tal sjukdomar, psykisk ohälsa, alkoholpsykoser, självmord, drunkningsolyckor, trafikskador och våldsbrott har tydliga samband med alkoholkonsumtion enligt Länsstyrelsen Södermanlands pressmeddelande.

I Södermanlands län är dödligheten i alkoholförgiftning och alkoholspecifika sjukdomar bland män högre än genomsnittet i Sverige. Undersökningar visar att alkoholkonsumtionen har ökat bland äldre, medan ungdomar dricker mindre än tidigare.

En viktig del av den nationella alkoholpolitiken är den tillståndsprövning och de tillsynsbesök som göra av kommunerna.