Volvo Parts som har funnits i Flen sedan 1960, då företaget startade sin motorrenovering och marinmotortillverkning i staden, kan flytta från sin nuvarande plats på Drottninggatan i centrala Flen. Anledningen till det är, enligt platschefen Louise Prytz, att underlätta och förbättra logistikflödet.

– Vi är nöjda och glada över vår nuvarande plats, men det skulle ju eventuellt kunna finnas bättre lösningar för att underlätta vårt logistikflöde med tanke på våra tunga lastbilar och närheten till skolan i dag, säger Louise Prytz, tillförordnad platschef i Volvo Parts Flen.

En förstudie om en eventuell flytt från den nuvarande platsen har påbörjats och företaget har anlitat en projektledare för att titta på möjligheterna.

– Vi har jättelångt fram för att kunna säga något om åt vilket håll det bär. Förstudien är precis påbörjad och projektledaren har ännu inte gjort en projektplan, så pass tidigt är det. Vi har inte kommit någonstans än, säger Louise Prytz.

Men även om verksamheten flyttar, kommer den fortfarande att finnas inom kommunens gränser.

– Vi har tittat på ett område som ligger längs med 55:an. Gamla Statoil har ju lokaler vid Sveavalvet som står mer eller mindre tomma, det är det området vi har tittat på.

Skulle en eventuell flytt kunna leda till fler- eller färre tjänster?

– Nej, det har enbart att göra med vår logistiksituation i Flen. Intentionen är att det ska förbättra för oss och underlätta och eventuellt möjliggöra lite investeringar.

Om flytten blir av eller inte, beror helt på vad förstudien resulterar i.

– Än har vi bara uppmärksammat att det finns ett behov logistikmässigt. Det kan ju bli så att det inte blir någon flytt ändå, det beror helt på vad förstudien säger, men det är spännande, säger Louise Prytz.