Det var i augusti 2017 som en man i bil skulle korsa riksväg 55 när han körde på en motorcyklist. Olyckan skedde vid Solberga i Flen. MC-föraren avled av de skador han fick vid krocken.

Bilisten, som är i 70-årsåldern, hade en alkoholkoncentration i blodet som uppgick till 0,2 promille efter att ha druckit starköl strax innan färden.

Tingsrätten bedömer att mannen var oaktsam när han inte följde väjningsplikten och att detta har orsakat olyckan. Han döms därför för vållande till annans död. Han döms också för rattfylleri.

Vållande till annans död kan ge fängelse i högst två år. Tingsrätten bedömer dock straffvärdet till strax under det lägsta föreskrivna straffet för grovt brott, som är fängelse i ett år. Bedömningen är att straffvärdet för brottet är sådant att annan påföljd än fängelse kan väljas. Rätten har då också tagit hänsyn till att den dömde inte tidigare har gjort sig skyldig till brott. Det föreligger heller inte, enligt frivårdens yttrande, någon förhöjd risk att mannen ska återfalla i brott.

Trots att bilisten döms för vållande till annans död, anser frivården att han är olämplig för samhällstjänst eller skyddstillsyn, då han har nedsatt fysisk hälsa. Påföljden blir därför villkorlig dom som ska förenas med 130 dagsböter.

Mannen döms också at betala skadestånd till motorcyklistens anhöriga på sammanlagt 122 100 kronor jämte ränta.