När förtidsröstningen i Sverige började den 22:a augusti lämnade Vänsterpartiet i Flen 1000 valsedlar till förtidsröstningslokalen vid biblioteket i centrala Flen. Bara några dagar senare fick han ett samtal om att valsedlarna var slut.

– Då gick jag ner och fyllde på med tusen valsedlar igen, säger Kaj Johansson, ordförande för Vänsterpartiet i Flen.

Men fem dagar efter det, noterade personer som var i lokalen för att rösta, att valsedlarna var slut - igen.

Artikelbild

Kaj Johansson, ordförande för V i Flen, fick lämna valsedlar till vallokalen vid upprepade tillfällen.

– Partimedlemmar hade blivit uppringda av människor som var i lokalen för att rösta. Det är väldigt olyckligt.

Kaj Johansson tror att partiet fick informationen tidigt, och att det därför inte bör ha påverkat valresultatet. Dessutom låg det kvar blanka valsedlar med partiets namn på, så att man kunde rösta på Vänsterpartiet ändå. Men att personkryssa, gick inte under den tiden som valsedlarna var borta.

Totalt lämnade Vänsterpartiet 3000 valsedlar till vallokalen vid biblioteket i Flen, och tvåtusen var redan borta på några dagar. Enligt de preliminära siffrorna från valnatten fick Vänsterpartiet runt 851 röster i hela kommunen.

– Jag kan inte säga hur länge det varit tomt, men jag tror att vi upptäckte det ganska tidigt. Vi vet inte vad som har hänt, men det är onaturligt att så många valsedlar skulle ha gått åt i vallokalen. Vi har totalt lämnat 3000 valsedlar till den vallokalen, och så många röster har vi inte ens fått.

Efter det inträffade kontaktade Vänsterpartiet i Flen valförrättarna för att höra om de noterat något, vilket de inte hade. Kaj Johansson tror att det är väldigt svårt för röstmottagare i lokalen att se om någon eller några personer tar valsedlar med annat syfte än att rösta.

– Jag förstår att det kan vara jättesvårt. Man kan inte gå fram och stirra när en person ska ta valsedlar. Ibland blir det köer och röstkorten ska också kollas.

Att valsedlar försvunnit från vallokaler är inget nytt och har förekommit på andra platser i landet. Kaj Johansson menar att det är ett bekymmer för det svenska valsystemet.

– Det är ett bekymmer i systemet med valsedlar och i vårt sätt att hantera valet. Det är omöjligt att helt försäkra sig om att inte någon gör något med valsedlar i vallokalen, säger Kaj Johansson.

Niklas Witt, kommunjurist och ansvarig tjänsteman för valet i Flens kommun, konstaterar att det i alla förtidsröstningslokaler har funnits valsedlar till samtliga partier.

– Jag har hört att det har gått åt orimligt många valsedlar och det är naturligtvis inte bra. Men jag vet att det har funnits partivalsedlar för samtliga partier i alla förtidsröstningslokaler, så att man har kunnat välja det parti man velat rösta på.

Enligt Valmyndigheten bör man göra en polisanmälan om man misstänker stöld av valsedlar.

– Vi uppmuntrar alla som misstänker stöld av valsedlar att göra en polisanmälan, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.

Är det nuvarande systemet, där det inte är omöjligt för en enskild person att plocka till sig valsedlar i annat syfte än att rösta, en brist i det svenska valsystemet?

– Valmyndigheten har vid tidigare val och vid flera tillfällen framfört till regeringen att valsedelsystemet behöver förändras. Mycket på grund av tryck och produktionsskäl då vi trycker 675 miljoner valsedlar, vilket inte är hållbart i ett långsiktigt perspektiv. Det huvudsakliga skälet till att ändra valsedelsystemet är inte säkerhet, utan vi anser att det svenska valsystemet är robust, säger Anna Nyqvist.