Bönder på de allra flesta håll i Sverige har drabbats hårt av sommarens extrema torka. Att det inte kom tillräckligt med regn i fjol, förvärrar situationen ytterligare. Bonden Carl Landsberg på Hytternäs gård i Flen är orolig för de 140 nötdjur som finns på gården. Det foder som finns tillgängligt i dag, är bara 60 procent av det som krävs för att djuren ska klara vintern.

– Vi ber till alla vädergudar att det kommer regn snart, annars kommer vi få slakta i förtid. Första skörden gav bara mellan 40 och 60 procent av vad den ska, andra var obefintlig. Vi får se om vi får något nu, säger han.

Betesmarkerna på gården är torra och går inte att återanvända efter att djuren har betat på dem en gång.

– Vi brukar rotera så de kan beta igen när det vuxit ut nytt gräs, men nu är det för torrt. Det kommer inget nytt.

I stället får djuren beta på skogsmark. Det funkar som en nödlösning, även om de inte får i sig tillräckligt med näring.

– De får i alla fall i sig något. Vanligtvis brukar de växa, men nu behåller de bara hullet, säger Carl Landsberg.

Han är medveten om att det går att låna åkermark och betesmark av vissa kommuner, och tycker att det är en fin insats. Men det kan finnas vissa problem med att låna okänd mark.

– När man inte känner till marken vet man inte vad som finns där. Är det för mycket stenar kan det fastna när man kör maskinen, och en liten gnista kan få stora konsekvenser nu när det är så torrt. Stadsnära mark nära vägar är ofta skräpiga och kan innebära fara för djuren som ska äta fodret.

Vätska åt djuren är också ett stort problem. I dag går det mesta arbetet på gården åt att transportera vatten.

– Nu måste vi transportera vatten eftersom det vattnet som brukar finnas i närheten har försvunnit. Men vi har ändå tur som har en sjö där vi kan hämta vatten. Det är nog ännu värre för de bönder som måste använda brunnar, nu när det är brist på vatten också.

Carl Landsberg vill inte gräva ner sig alltför djupt i negativa tankar redan nu, men oroas över det som väntar, om det inte kommer något regn snart.

– Det är för tidigt att säga något än. Gräver man ner sig redan så blir det riktigt jobbigt i september om det fortfarande inte kommit något regn. Men man är oroad. Vi kan bli tvungna att nödslakta djuren, det är långa köer till slakterierna. Då kanske man måste låta friska djur skjutas på gården och bli upphämtade av en kadaverbil.

– Det kommer att ta tid att bygga upp kapaciteten på gårdarna igen och få stora konsekvenser för det svenskt lantbruk framöver, säger Carl Landsberg.