Det är tomterna där Söderskolan ligger i dag, fastigheterna Söderskolan 2 och del av Salsta 7:3, samt tre villatomter som ligger direkt öster om Söderskolan på andra sidan Sveavägen, fastigheterna Vävskeden 19, 21 och 22, som ingår i projektet. Flens kommun gick den sista augusti ut med tävlingen i hopp om att "få fram ett stadsbyggnadsmässigt väl gestaltat förslag till utformning av flerbostadshus, radhus/kedjehus och äldreboende och därmed skapa en ny impuls i området".

I fredags var sista dagen att lämna in sitt bidrag och totalt kom det in ett tiotal anbud. Jan-Åke Henriksson är projektledare och utefter vad han har sett av de bidrag som kommit in tycker han att kommunen har lyckats med sin målsättning.

– Vi har inte utvärderat förslagen, men efter en snabb genomgång kan vi konstatera att det är bra och intressant förslag som är genomarbetade och spännande, säger Jan-Åke Henriksson. 

Artikelbild

| Söderskolan ska rivas och göra plats åt nybyggnation.

Hela tävlingsområdet är 2,5 hektar stort och det står anbudsläggarna fritt vad de vill bygga. Men Flens kommun har dock markerat ut ett område, de tre villatomterna, där de tycker att det vore lämpligt med ett äldreboende. Flera av de inkomna förslagen är specifikt för just äldreboende på den anvisade platsen.

– Så mycket kan jag säga att intresset för att bygga äldreboende är väldigt stort, säger Jan-Åke Henriksson.

Jan-Åke Henriksson har tidigare sagt att han gärna ser att det byggs bostadsrätter för att skapa en mix i området som han anser är Flens bästa boendeläge. Men intresset för att bygga vanliga bostäder på platsen är inte lika hett som när det gäller äldreboende.

– Vi har tyvärr fått in lite färre förslag när det gäller vanliga bostadshus, säger Jan-Åke Henriksson.

Artikelbild

| Jan-Åke Henriksson.

Bland de som lämnat förslag är de flesta från andra delar av landet, men det finns även med lokala bidrag. I början av nästa vecka ska anbudsläggarna få presentera sina idéer muntligt innan juryn fattar ett beslut. Något datum när det vinnande förslaget presenteras är inte fastslaget.

– Vi behöver få mer kött på benen och kommer att få jobba en hel del med att utvärdera förslagen. Det är ett omfattade arbete vi har framför oss som kommer att få ta den tid det tar, säger Jan-Åke Henriksson. 

Det slutgiltiga beslutet angående vem eller vilka som får teckna markanvisningsavtal och sedermera marköverlåtelseavtal tas av kommunstyrelsen.